Reiseleder og foredragsholder

Eyvind Skeie

Eyvind Skeie er prest, forfatter og salmedikter. Han har vært prest i Tromsø og senere redaktør og prosjektmedarbeider i Kirkens Bymisjon i Oslo. Fra 1986 har Eyvind Skeie vært frilanser, forfatter og kulturarbeider med mange jern i ilden. Kjernen i forfatter-virksomheten har vært salmer og tekster til mange kirkemusikalske verk, i samarbeid med en rekke av norske kirkemusikere og komponister. Eyvind Skeie har også skrevet bøker og artikler om salmer og salmediktere, blant annet biografien over Svein Ellingsen. Han har også utgitt sin egen salmebok, 316 salmer og sanger. Eyvind Skeie har arbeidet en del med norske helgentradisjoner. Han har også vært reiseleder til Santiago de Compostela atskillige ganger, foruten til Lindisfarne, Malta og Egypt. For det norske folk er Eyvind Skeie kanskje mest kjent for manuskriptarbeidene til Portveien 2 og Sesam Stasjon. Mange av sangene er blitt en del av den norske barnekulturen.

Kontaktinformasjon til Eyvind Skeie:
E-post: eyvindskeie@me.com
Telefon: 992 39 797