Firmatur

I The Vibe har vi som mål å skape glede, inspirasjon og samhold. Hver dag. For dere og for oss. En av aktivitetene våre for å oppnå det, er at vi reiser sammen. For å gjøre nye ting sammen, utfordre oss selv sammen, oppleve sammen, snakke sammen, le sammen, feste sammen.

Om dere skal på studietur, jubileumstur, teambuilding eller ha større arrangementer, står vårt løfte fast. Vi skal uansett skape opplevelser som trigger det gode humøret og bygger laget.

Og vi går sammen med dere hele veien. Fra a til å. Uten forbehold. Raskt, smidig og presist. Og med smilet på lur. Målet med det hele er selvfølgelig at turen skal bli fantastisk. Men vi har det gjerne gøy på veien også:-)

I første fase er vi veldig opptatt av å bli bedre kjent med dere. Forstå forretningen deres og bakgrunnen for at dere ønsker å legge ut på tur sammen. Vi stiller spørsmål og lytter, spiller inn ideer og sparrer. I lys av denne samtalen skaper vi en skisse. Når skissen er justert og akseptert, går vi over i en fase der detaljer avklares og de praktiske beslutningene tas. Vi skal tilføre systematikk, slik at arbeidsoppgavene sklir og dere har minst mulig belastning underveis. For dere skal jo spare kruttet til selve turen! For da er det deres tur til å levere for laget. Slik at oppsummeringen av turen er at den skapte glede, inspirasjon og samhold.