Medreiseleder og pianist

Geir Bjørnar Smebye

Geir Bjørnar Smebye er utdannet adjunkt med fordypning i musikk og kristendom mellomfag. Han er pensjonert rådgiver i Utdanningsforbundet. Han drev i 35 år barnekoret Levende Lys i Hamar sammen med sin kone. Med koret deltok de i flere hundre gudstjenester og bidro i mange større kirkelige begivenheter i Hamar bispedømme. De deltok også i flere tv-programmer og produserte en rekke CD-er for IKO-Forlaget, bl.a. Hosianna, Halleluja og Gloria.
Geir Bjørnar Smebye er mye brukt som vikarorganist i Hamar domkirke menighet og nabomenighetene. Han bidrar også med salmeprogrammer i ulike sammenhenger og har jevnlig oppdrag som pianist, blant annet på Prøysenhuset.
Geir Bjørnar Smebye har også vært reiseleder blant annet til Malta og har vikariert som kirkemusiker i Sjømannskirken på Costa del Sol i 2017 og i Albir og Minnekirken i 2018.

Kontaktinformasjon til Geir Bjørnar Smebye:
E-post: post@smebye.no
Telefon: 908 62 626