Reiseleder

Helge Simonnes

Helge Simonnes er sunnmøring og siviløkonom. Han ble ansatt i Vårt Land i 1985, er tidligere konsernsjef i Mentor Medier og sjefredaktør og administrerende direktør i Vårt Land. Siden 2016 har han vært forfatter, foredragsholder og konsulent.

Med Christian Radich i pilegrimsleden langs kysten:
Helge er lokalkjent på ruten vi skal seile og stedene vi skal besøke. Han vil knytte sammen programmet, holde korte foredrag og føre oss inn i pilegrimstradisjonene knyttet til Nidaros, Sankt Olav og Sankta Sunniva.

Pasjonsspillet i Oberammergau 2022:
På denne turen vil Helge være reiseleder sammen med Jon Espeland fra The Vibe. Sammen vil de legge til rette for gode reiseopplevelser. Helge vil holde korte foredrag underveis om pasjonsspillets historie og innhold og om aktuelle temaer i områdene vi besøker på turen.

Kontaktinformasjon:

  • Epost: helge@simonnes.no
  • Telefon: 913 36 198