Reiseleder

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek har vært kirke- og kristenlivsjournalist i Vårt Land i 40 år. Han er metodist og har vært menighetsrådsleder i Centralkirken i Oslo i en årrekke. Sammen med Jan Magne Linnsund vil han legge til rette og ta gruppen med på flotte opplevelser underveis, som toppes med pasjonsspillet i Oberammergau.

Kontaktinformasjon: