Reiseleder

Jan Hedberg

Jan Hedberg är skogsmästare och biolog och har arbetat som anställd skogsinspektor åt Mellanskog, och naturvårdskonsulent åt Skogsstyrelsen i Dalarna samt arbetat i egen firma med olika skogliga uppdrag.

Exempel på uppdragsgivare i den egna verksamheten är Mellanskog, Södra, Norrskog, SCA, StoraEnso, Skogsvårdsstyrelsen, AssiDomän, Skogsåkarna, VSV, Grimsö forskningsstation, Sveriges Television, Sveriges Radio, SABRA Tours, Ljusnarsbergs Kommun, Örebro Läns Landsting och föreläsningsföreningar/fotoklubbar.

Skogliga uppdrag idag är främst inriktade mot skoglig rådgivning till privata mindre skogsägare samt studieresor anpassade för skogsägare och skogsintresserade. Drygt 80 resor har genomförts för skogsägare och skogsintresserade till Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Skottland, Kanada/Alaska, USA – väst, öst, mellanvästern, Brasilien/Argentina/Paraguay, Bolivia/Peru, Kenya/Tanzania, Sydafrika, Nepal, Indien/Nepal, Kina/Vietnam, Nya Zeeland/Australien, Portugal, Holland och Polen är genomförda

Förutom dessa länder finns kontakter, inbjudningar och diskussioner med bland annat Island, Indien/Nepal, Kina/Vietnam, Japan…

Jan är även sjuksköterska med flera års erfarenhet från akutsjukvård, främst ambulanssjukvård men även akutmottagning.