Reiseleder

John Petter Stangeland

John Petter Stangeland kommer opprinnelig fra Tonstad i Vest-Agder. Han har vært rektor på Kvås Folkehøgskole i Lyngdal, rektor på Den norske skolen i Japan og sist, men ikke minst, rektor på Hurdal Verk folkehøgskole de siste 23 årene. Fra høsten 2021 trapper han litt ned på skolen og går over i en stilling som konsulent. John Petter har ledet mange turer i regi av skolen, de fleste til Kina og Japan, og har hatt med seg mange fornøyde deltagere på store opplevelser i disse landene. Han trives på tur, og har et uttalt mål om at hans gjester skal gjøre det samme. Underveis på turen vil John Petter bidra med sine kunnskaper og holde korte foredrag og innlegg om aktuell historie, politikk og samfunnsforhold i områdene vi besøker.

Kontaktopplysninger: