Gjest underveis

Skipsreder Per Sævik

Per Sævik begynte som skipper og fiskebåtreder og har siden bygd opp en stor virksomhet innen shipping. Han har vært ordfører i kommunen, stortingsrepresentant, president i Norges Rederiforbund og styreleder i Helse Midt-Norge. Han er blitt benevnt som Sunnmøres moderne variant av Hans Nielsen Hauge. Kongen utnevnte i 2012 Sævik til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for hans innsats for skipsfartsnæringen.» Per Sævik kommer om bord i Ålesund og vil være med oss på dagscruise i Geirangerfjorden. Underveis blir det en egen samling hvor Simonnes intervjuer Sævik og vi får høre historien om industrieventyret i Herøy som inkluderer oppstarten av Havila Kystruten.