Reiseleder

Øystein Sjølie

Øystein Sjølie har vært reiseleder siden 1994, med mange turer til Israel, i Paulus fotspor gjennom Middelhavsområdet, Italia og sist turer til USA. Mange av turene sammen med Sigmund Nakkim. Gleden over å dele steder, historie og opplevelser med deltakere er en sterk motivasjon som reiseleder.

Øystein er født i Fredrikstad, med oppvekst i Østfold, Nord-Norge og Søndre Høland. Han er nå sokneprest i Marker, med tidligere jobb som prest i Eidsberg og i Normisjon.

Øystein og prestekollega Sigmund Nakkim utgjør et «radarpar» som reiseledere og fordeler roller og ansvar i planlegging og under reisen for at deltagerne skal få en best mulig reiseopplevelse

Kontaktinformasjon: