Reiseleder

Olav Magne Tonstad

Olav Magne Tonstad er sivilagronom og har i mange år vært jordbrukssjef i Hå kommune på Jæren. Han har reist mye, vært reiseleder for flere norske grupper og tidligere bodd og arbeidet flere år i Sør-Amerika. Han jobber nå som takstmann og konsulent for bønder.

Kontaktopplysninger:
Mobiltelefon: +47 941 69 222
E-post: olav.magne.tonstad@gmail.com