Reiseleder

Sigmund Nakkim

Sigmund Nakkim er en erfaren reiseleder som har hatt mange grupper med seg på tur gjennom mange år. Sigmund er født og oppvokst i Østfold og er nylig blitt pensjonist etter å ha jobbet som sykehusprest på Sykehuset Østfold siden 1995. Tidligere har han vært menighetsprest i Valdres og Østfold.

Sigmund er interessert i bibelsk og annen historie, og liker å holde seg oppdatert på kultur og aktuelle forhold i landene han besøker. Fra ca 1990 har Sigmund vært reiseleder for grupper til Israel, Egypt, Italia og flere av landene rundt Middelhavet og til USA.

Sigmund og prestekollega Øystein Sjølie utgjør et «radarpar» som reiseledere og fordeler roller og ansvar i planlegging og under reisen for at deltagerne skal få en best mulig reiseopplevelse.

Kontaktinformasjon: