Leder

Trond Olav Paulsrud

Trond Olav er i bunn og grunn lærer, og han ble rektor før han var tørr bak ørene. Samtidig har han helt siden gymnaset hatt minst ett bein i reiselivet. Det hele begynte da han var reiseleder for Brumunddal skolekorps til Brighton i 1992. Siden har han vært turskredder for en rekke kunder fra idretts- og kulturlivet og ledet to store norske reisearrangører; Escape Travel og Sabra Tours.

Trond Olav har dirigert og akkompagnert kor, og han stortrives i bassrekka! Han må sies å være en energisk og initiativrik kar. Latteren sitter løst, og han lever og leder etter mottoet «jeg sier ja når jeg kan, og nei når jeg må».

Hjemme i Ski er det også full rulle! Han deler hjem med sin Sigrun og deres seks vitale og viljesterke barn (dine, mine, våre). Som alle skjønner liker han at det spirer og gror; at det skapes og utvikles. At ting skjer – hjemme som på jobb. Han leser (alt mellom himmel og jord) og lytter (helst til jazz) og løper (en snau mil annenhver dag). Og én ting er han helt enig med en tidligere pave om: Av alle uviktige ting i verden, er fotball den viktigste.